Made in Graphic Adertising Agency London
Haftaiçi 9:00 - 18:00
Cumartesi - 8:00 - 14:00
Mimar Sinan Mah, Mimar Sinan Cd. No:72
34570 Silivri/İstanbul | Özel Silivri Anadolu Hastanesi
ÇOCUKLARDA ANEVRİZMA
Paylaş:
Beyin anevrizması beyin damar hastalıklarının en yaygın olanıdır... Genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkar... Ancak nadir de olsa çocuklarda da görülebilir.. Pediatrik anevrizmaların yetişkin anevrizmalarından farklı patolojik özellikleri vardır. Yetişkinlerde kadınlarda daha yüksek oranlarda anevrizma görülürken, çocuklarda durum tam tersidir. Çocuklarda anevrizma kanama olasılığı yetişkinlere göre yaklaşık dört kat daha yüksektir.. Yine çocuklarda en yaygın anevrizma bölgesi internal karotis arterdir. Arka dolaşımdaki anevrizmalar çocuklarda yetişkinlere göre daha yaygındır...
Çocuklar daha sık dev anevrizmalar geliştirir ve çocuklarda anevrizma daha sık belirti gösterir. Pediatrik anevrizmaların daha karmaşık doğası, tedavinin kalıcılığına ve uzunluğuna yönelik yüksek beklenti nedeniyle tedavisi yetişkinlere göre daha streslidir.
Çocuklarda ve yetişkinlerde anevrizma nedeniyle ölüm oranı benzerdir. Ancak pediatrik popülasyondaki uzun vadeli sonuçlar daha yüksek anevrizma nüksü göstermektedir.. Bu da ömür boyu takip ve taramaya ihtiyaç duyulduğu anlamına gelir..
Çocuklarda anevrizma yetişkinlerde olduğu kadar iyi anlaşılamamıştır. Yetişkin popülasyonda sigara, hipertansiyon, yaş, cinsiyet ve alkol bağımlılığı dahil bazı risk faktörleri anevrizmaların gelişimi ile bağlantılıdır. Ancak sayılanların hiçbirinin pediyatrik anevrizma oluşumuna katkıda bulunma olasılığı yoktur.
Çoğu pediatrik intrakraniyal anevrizma serebral arteriyovenöz malformasyonla yani anormal damar yapısı ile ilişkilidir. Yine çocukluk çağı anevrizmalarının bir bölümünün kafa travması sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. İntrakraniyal anevrizmaları olan çocukların yaklaşık üçte birinde altta yatan komorbidite bulunur. Staphylococcus ve streptococcus gibi bakteri enfeksiyonları, marfan sendromu, ehler-danlos sendromu, moyamoya hastalığı çocuklarda anevrizmaya neden olabilir. Özellikle immün yetmezliği olan çocuklar, bakteri kaynaklı anevrizmalara daha yatkındır.
Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda anevrizma genellikle asemptomatiktir. Yani kanayana kadar belirti göstermeyebilir. Ancak diğer hastalıklar yönünden yapılan incelemeler sırasında anevrizma varlığı fark edilebilir.

Çocuklarda Anevrizma Tedavisi

Pediyatrik anevrizma tedavisi farklı yaklaşımlar gerektirir.  Bazı durumlarda kontrol en iyi tedavi seçeneği olabilir. Ancak yırtılmış, büyük çaplı ya da zamanla büyüyen veya nörolojik belirtileri olan anevrizmalar klips veya endovasküler tedavi (coilleme) teknikleriyle tedavi edilmelidir. Tedaviye veya tedavi edilip edilmeyeceğine dair karar risklerin ve faydaların dikkatli bir analizi ile verilir. Tedavi kararı çocuğun varsa diğer rahatsızlıklarına ilişkin ilgili branşlardaki uzman doktorlar, çocuk doktorları ve beyin cerrahlarının sürece dahil olduğu çok yönlü bir karardır. Anevrizma teşhisi konulan çocukların tedavi sonrası da uzun vadeli takibi sürdürmeleri önemlidir.
Bilgi ve randevu için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

0 Yorum
Yorumunuzu Yapınız