Made in Graphic Adertising Agency London
Haftaiçi 9:00 - 18:00
Cumartesi - 8:00 - 14:00
Mimar Sinan Mah, Mimar Sinan Cd. No:72
34570 Silivri/İstanbul | Özel Silivri Anadolu Hastanesi
Paylaş:
 
Beyin anevrizması kanadığında ölüme ya da geri dönüşü mümkün olmayan ciddi nörolojik hasara neden olabilir... Bu nedenle tedavi edilmelidir... Damar içi yaklaşımların gelişmesiyle son yıllarda daha konforlu tedaviler mümkün hale gelmiştir.. Ancak hangi tedavinin uygulanabileceğini anevrizmanın konumu, tipi ve boyutu gibi faktörler belirlemektedir. Beyin anevrizmaları anevrizmanın bulunduğu bölgeye göre farklı isimlerle adlandırılır. MCA yani orta serebral arter anevrizması (Middle Cerebral Artery) tipik olarak bifurkasyon olarak adlandırılan bölgede görülür.. Beyin anevrizmalarının yaklaşık % 20'sini oluşturur.. MCA anevrizma tedavisi kendine özgü farklılıklar içerir...
Operasyon sırasında MCA anevrizmasının konumunu tespit etmek diğer anevrizmalara göre nispeten daha kolaydır. Ancak çoğu MCA anevrizmasının geniş tabanlı bir boynu vardır.  Bu durum tedaviyi karmaşık hale getirir. Anevrizmanın konumu farklı cerrahi ve tedavi seçeneklerini gerekli kılar. MCA anevrizmalarının anatomik ve morfolojik özellikleri nedeniyle tedavisinde genellikle cerrahi klipsleme, endovasküler tedavilere göre tercih edilir. MCA anevrizma tedavisinde genellikle klipsleme yöntemi endovasküler yöntemlere göre daha düşük risk taşır.
MCA anevrizma tedavisindeki yaklaşım anevrizmanın boynu, boyutu vb.. etkenler göz önüne alınarak farklılıklar gösterir. Bu nedenle cerrahi girişim öncesi hazırlık çok önemlidir. Anevrizmanın kesin yeri belirlenmeli ve operasyondan önce dallarının zihinsel bir haritası oluşturulmalıdır..

Büyük MCA anevrizması picket fence klipsleme tekniği

Geleneksel kırpma yönteminin mümkün olmadığı büyük MCA anevrizmasını dolaşım dışı bırakmak için farklı yaklaşımlar uygulanır. Yukarıdaki videoda büyük bir MCA anevrizması olan hastamızda picket fence klipsleme tekniği olarak bilinen yöntemin uygulaması görülmektedir. Video da görüldüğü üzere anevrizmaya ulaşıldıktan sonra çok sayıda klips anevrizma boynuna geleneksel paralel yerleştirme yerine boyuna dik olarak yan yana yerleştirilmiştir. Bu sayede anevrizma boynu yeniden yapılandırılarak anevrizmanın tüm dal damarlarında dışarı akış önlenmiştir. Son olarak mikrodopplerle akış kontrol edilerek girişim başarıyla tamamlanmıştır.
MCA anevrizması olan hastaların yaklaşık % 40'ında yukarıdaki videoda tedavi edilen hastamızda olduğu gibi birden çok anevrizma vardır. Hastamızın diğer anevrizması da klipslenerek dolaşım dışı bırakılmıştır.
Sonuç olarak anevrizma tedavisi hastadan hastaya, anevrizmadan anevrizmaya farklılaşan yaklaşımlar gerektirmektedir. Bu nedenle herhangi bir tedavi seçeneği ya da yaklaşımın diğerinden daha üstün olduğunu ancaak hasta özelinde söyleyebiliriz. Bilgi ve randevu için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.
0 Yorum
Yorumunuzu Yapınız