Made in Graphic Adertising Agency London
Haftaiçi 9:00 - 18:00
Cumartesi - 8:00 - 14:00
Mimar Sinan Mah, Mimar Sinan Cd. No:72
34570 Silivri/İstanbul | Özel Silivri Anadolu Hastanesi
Paylaş:
Beyin anevrizması kişinin yaşam fonksiyonlarını tehdit eden önemli bir rahatsızlıktır.. Temelde mikro cerrahi ameliyat (açık cerrahi, klipsleme) ve endovasküler tedavi (kapalı ameliyat, coilleme) olmak üzere iki farklı tedavi yöntemi vardır.. Hangi tedavinin seçileceği anevrizmanın konumu, büyüklüğü, sayısı, kanamış olup olmaması, hastanın genel sağlık durumu, cerrahın tecrübesi ile yakından ilişkilidir.. Yukarıdaki videoda distal anterior serebral arter anevrizması (DACA)’nın mikro cerrahi ile klipslenerek nasıl dolaşım dışı bırakıldığı görülmektedir...
Distal anterior serebral arter anevrizması (DACA) nadirdir...  Tüm serebral anevrizmaların yaklaşık % 1.5-9'unu oluşturduğu tahmin edilmektedir. Genellikle küçük boyutlu ancak geniş boyunludur. Hastada birden çok anevrizma görülme ihtimali DACA anevrizmalarında daha fazladır. Diğer anevrizmalara göre daha kırılgandır. Yine anjiyografik görünümleri ve konumlarına göre beklenenden daha yüksek morbidite ve mortaliteye sahiptir. Bu nedenle mutlaka tedavi edilmelidirler..

Distal anterior serebral arter anevrizması (DACA) tedavisi

Hem konumları hem de geniş boyunlu olmaları mikro cerrahiyi de ve endovasküler tedaviyi de zorlaştırır.. DACA anevrizmasına küçük çaplı ana arterler yoluyla damar içerisinden ulaşmak mümkün olmayabilir. Geniş boyunlu olması nedeniyle ulaşılabilse bile tam olarak dolaşım dışı bırakılamayabilir yani nüksedebilir. Klipsleme DACA anevrizması için uzun süreli bir tedavidir. Aynı zamanda klipsleme sonrası tekrar kanama riski düşüktür. Yine de hangi tedavinin seçileceğine anevrizma ve hasta özelinde karar verilmelidir..  
DACA anevrizmaları beyin kanamasına neden olduğunda genellikle diğer rüptüre anevrizmalarda görülen belirtilerin aynısını gösterir. Kanama miktarına bağlı olarak daha önce yaşanmamış şiddette bir baş ağrısı, mide bulantısı ve bilinç kaybı görülebilir.
Distal anterior serebral arter anevrizmasında yukarıda saydığımızı zorluklar göz önüne alınarak her vaka için anevrizmanın boyutu, şekli, konumuna göre anevrizmaya özgü tedavi seçimi yapılır. Tedavideki başarı cerrahın bu ameliyatlardaki deneyimi ile yakından ilişkilidir. DACA anevrizmalarının tedavisi, anterior serebral arter ve çevresindeki yapılar hakkında ayrıntılı bilgi gerektirir. Tedavideki zorluk anevrizmanın bulunması ve tabandaki dallanma arterlerine dikkat ederek anevrizma boynunun tam olarak klipslenmesidir. Her DACA anevrizması ve hasta genel yaklaşımda bazı değişiklikler gerektirir.
Bilgi ve randevu için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.
 
 
0 Yorum
Yorumunuzu Yapınız